CERCADOR D'IMATGES NO ESCALADES
Imatge Identificador Nom científic Referència Exemplar Estat Validador Etiquetador Categoria Escala Etiquetes
BTax98.Ex3.Img2.jpg-RefImg BTax98 Buxbaumia viridis BTax98.Ex3 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax98.Ex3.Img1.jpg-RefImg BTax98 Buxbaumia viridis BTax98.Ex3 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax93.Ex1.Img3.jpg-RefImg BTax93 Bryum schleicheri BTax93.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax98.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax98 Buxbaumia viridis BTax98.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax98.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax98 Buxbaumia viridis BTax98.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax98.Ex1.Img3.jpg-RefImg BTax98 Buxbaumia viridis BTax98.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax98.Ex1.Img4.jpg-RefImg BTax98 Buxbaumia viridis BTax98.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax98.Ex2.Img1.jpg-RefImg BTax98 Buxbaumia viridis BTax98.Ex2 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax81.Ex2.Img1.jpg-RefImg BTax81 Bryum argenteum BTax81.Ex2 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax93.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax93 Bryum schleicheri BTax93.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax9.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax9 Alleniella complanata BTax9.Ex1 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax93.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax93 Bryum schleicheri BTax93.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax81.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax81 Bryum argenteum BTax81.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax805.Ex2.Img2.jpg-RefImg BTax805 Tortula muralis BTax805.Ex2 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax805.Ex2.Img1.jpg-RefImg BTax805 Tortula muralis BTax805.Ex2 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax805.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax805 Tortula muralis BTax805.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax791.Ex2.Img1.jpg-RefImg BTax791 Tortella squarrosa BTax791.Ex2 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax791.Ex1.Img3.jpg-RefImg BTax791 Tortella squarrosa BTax791.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax783.Ex1.Img3.jpg-RefImg BTax783 Timmiella barbuloides BTax783.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax783.Ex1.Img4.jpg-RefImg BTax783 Timmiella barbuloides BTax783.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax790.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax790 Tortella nitida BTax790.Ex1 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax791.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax791 Tortella squarrosa BTax791.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax791.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax791 Tortella squarrosa BTax791.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax777.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax777 Thuidium tamariscinum BTax777.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax777.Ex1.Img3.jpg-RefImg BTax777 Thuidium tamariscinum BTax777.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax777.Ex1.Img4.jpg-RefImg BTax777 Thuidium tamariscinum BTax777.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax777.Ex1.Img5.jpg-RefImg BTax777 Thuidium tamariscinum BTax777.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax783.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax783 Timmiella barbuloides BTax783.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax783.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax783 Timmiella barbuloides BTax783.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax776.Ex1.Img7.jpg-RefImg BTax776 Thuidium recognitum BTax776.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax776.Ex1.Img8.jpg-RefImg BTax776 Thuidium recognitum BTax776.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax776.Ex1.Img9.jpg-RefImg BTax776 Thuidium recognitum BTax776.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax777.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax777 Thuidium tamariscinum BTax777.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax776.Ex1.Img6.jpg-RefImg BTax776 Thuidium recognitum BTax776.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax776.Ex1.Img5.jpg-RefImg BTax776 Thuidium recognitum BTax776.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax776.Ex1.Img4.jpg-RefImg BTax776 Thuidium recognitum BTax776.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax776.Ex1.Img3.jpg-RefImg BTax776 Thuidium recognitum BTax776.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax773.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax773 Thamnobryum alopecurum BTax773.Ex1 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax776.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax776 Thuidium recognitum BTax776.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax776.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax776 Thuidium recognitum BTax776.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax763.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax763 Syntrichia ruralis BTax763.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax761.Ex1.Img4.jpg-RefImg BTax761 Syntrichia papillosa BTax761.Ex1 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax761.Ex1.Img3.jpg-RefImg BTax761 Syntrichia papillosa BTax761.Ex1 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax761.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax761 Syntrichia papillosa BTax761.Ex1 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax761.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax761 Syntrichia papillosa BTax761.Ex1 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax746.Ex1.Img3.jpg-RefImg BTax746 Sphagnum subnitens BTax746.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax726.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax726 Sphaerocarpos michelii BTax726.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax726.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax726 Sphaerocarpos michelii BTax726.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax746.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax746 Sphagnum subnitens BTax746.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax746.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax746 Sphagnum subnitens BTax746.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax725.Ex2.Img1.jpg-RefImg BTax725 Southbya tophacea BTax725.Ex2 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax725.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax725 Southbya tophacea BTax725.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax7.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax7 Acaulon triquetrum BTax7.Ex1 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax676.Ex1.Img6.jpg-RefImg BTax676 Scapania nemorea BTax676.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax676.Ex1.Img5.jpg-RefImg BTax676 Scapania nemorea BTax676.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax676.Ex1.Img4.jpg-RefImg BTax676 Scapania nemorea BTax676.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax676.Ex1.Img3.jpg-RefImg BTax676 Scapania nemorea BTax676.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax676.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax676 Scapania nemorea BTax676.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax676.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax676 Scapania nemorea BTax676.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax664.Ex1.Img5.jpg-RefImg BTax664 Sanionia uncinata BTax664.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax664.Ex1.Img4.jpg-RefImg BTax664 Sanionia uncinata BTax664.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax664.Ex1.Img3.jpg-RefImg BTax664 Sanionia uncinata BTax664.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax633.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax633 Rhytidium rugosum BTax633.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax633.Ex2.Img1.jpg-RefImg BTax633 Rhytidium rugosum BTax633.Ex2 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax633.Ex3.Img1.jpg-RefImg BTax633 Rhytidium rugosum BTax633.Ex3 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax652.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax652 Riccia lamellosa BTax652.Ex1 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax664.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax664 Sanionia uncinata BTax664.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax664.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax664 Sanionia uncinata BTax664.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax631.Ex1.Img4.jpg-RefImg BTax631 Rhytidiadelphus squarrosus BTax631.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax631.Ex1.Img5.jpg-RefImg BTax631 Rhytidiadelphus squarrosus BTax631.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax632.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax632 Rhytidiadelphus triquetrus BTax632.Ex1 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax632.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax632 Rhytidiadelphus triquetrus BTax632.Ex1 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax605.Ex1.Img5.jpg-RefImg BTax605 Racomitrium canescens BTax605.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax605.Ex1.Img6.jpg-RefImg BTax605 Racomitrium canescens BTax605.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax615.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax615 Reboulia hemisphaerica BTax615.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax631.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax631 Rhytidiadelphus squarrosus BTax631.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax631.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax631 Rhytidiadelphus squarrosus BTax631.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax631.Ex1.Img3.jpg-RefImg BTax631 Rhytidiadelphus squarrosus BTax631.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax596.Ex1.Img4.jpg-RefImg BTax596 Ptychostomum pseudotriquetrum BTax596.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax598.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax598 Ptychostomum torquescens BTax598.Ex1 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax605.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax605 Racomitrium canescens BTax605.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax605.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax605 Racomitrium canescens BTax605.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax605.Ex1.Img3.jpg-RefImg BTax605 Racomitrium canescens BTax605.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax605.Ex1.Img4.jpg-RefImg BTax605 Racomitrium canescens BTax605.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax596.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax596 Ptychostomum pseudotriquetrum BTax596.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax596.Ex1.Img3.jpg-RefImg BTax596 Ptychostomum pseudotriquetrum BTax596.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax596.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax596 Ptychostomum pseudotriquetrum BTax596.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax588.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax588 Ptychostomum capillare BTax588.Ex1 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax579.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax579 Pterygoneurum sampaianum BTax579.Ex1 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax578.Ex1.Img7.jpg-RefImg BTax578 Pterygoneurum ovatum BTax578.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax578.Ex1.Img6.jpg-RefImg BTax578 Pterygoneurum ovatum BTax578.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax578.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax578 Pterygoneurum ovatum BTax578.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax578.Ex1.Img3.jpg-RefImg BTax578 Pterygoneurum ovatum BTax578.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax578.Ex1.Img4.jpg-RefImg BTax578 Pterygoneurum ovatum BTax578.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax578.Ex1.Img5.jpg-RefImg BTax578 Pterygoneurum ovatum BTax578.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax578.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax578 Pterygoneurum ovatum BTax578.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax573.Ex2.Img1.jpg-RefImg BTax573 Pseudoscleropodium purum BTax573.Ex2 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax573.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax573 Pseudoscleropodium purum BTax573.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax573.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax573 Pseudoscleropodium purum BTax573.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax561.Ex2.Img1.jpg-RefImg BTax561 Porella platyphylla BTax561.Ex2 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax55.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax55 Bartramia ithyphylla BTax55.Ex1 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax561.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax561 Porella platyphylla BTax561.Ex1 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax55.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax55 Bartramia ithyphylla BTax55.Ex1 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax534.Ex3.Img1.jpg-RefImg BTax534 Pogonatum aloides BTax534.Ex3 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax534.Ex2.Img1.jpg-RefImg BTax534 Pogonatum aloides BTax534.Ex2 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax534.Ex1.Img9.jpg-RefImg BTax534 Pogonatum aloides BTax534.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax534.Ex1.Img8.jpg-RefImg BTax534 Pogonatum aloides BTax534.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax534.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax534 Pogonatum aloides BTax534.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax534.Ex1.Img3.jpg-RefImg BTax534 Pogonatum aloides BTax534.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax534.Ex1.Img4.jpg-RefImg BTax534 Pogonatum aloides BTax534.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax534.Ex1.Img5.jpg-RefImg BTax534 Pogonatum aloides BTax534.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax534.Ex1.Img6.jpg-RefImg BTax534 Pogonatum aloides BTax534.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax534.Ex1.Img7.jpg-RefImg BTax534 Pogonatum aloides BTax534.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax529.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax529 Plasteurhynchium striatulum BTax529.Ex1 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax529.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax529 Plasteurhynchium striatulum BTax529.Ex1 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax533.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax533 Pleurozium schreberi BTax533.Ex1 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax534.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax534 Pogonatum aloides BTax534.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax534.Ex1.Img10.jpg-RefImg BTax534 Pogonatum aloides BTax534.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax513.Ex1.Img5.jpg-RefImg BTax513 Plagiomnium cuspidatum BTax513.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax513.Ex1.Img6.jpg-RefImg BTax513 Plagiomnium cuspidatum BTax513.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax519.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax519 Plagiopus oederianus BTax519.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax527.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax527 Plagiothecium undulatum BTax527.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax528.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax528 Plasteurhynchium meridionale BTax528.Ex1 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax528.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax528 Plasteurhynchium meridionale BTax528.Ex1 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax493.Ex3.Img1.jpg-RefImg BTax493 Pellia endiviifolia BTax493.Ex3 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax493.Ex4.Img1.jpg-RefImg BTax493 Pellia endiviifolia BTax493.Ex4 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax513.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax513 Plagiomnium cuspidatum BTax513.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax513.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax513 Plagiomnium cuspidatum BTax513.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax513.Ex1.Img3.jpg-RefImg BTax513 Plagiomnium cuspidatum BTax513.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax513.Ex1.Img4.jpg-RefImg BTax513 Plagiomnium cuspidatum BTax513.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax486.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax486 Palustriella commutata BTax486.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax486.Ex2.Img1.jpg-RefImg BTax486 Palustriella commutata BTax486.Ex2 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax493.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax493 Pellia endiviifolia BTax493.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax493.Ex2.Img1.jpg-RefImg BTax493 Pellia endiviifolia BTax493.Ex2 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax493.Ex2.Img2.jpg-RefImg BTax493 Pellia endiviifolia BTax493.Ex2 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax42.Ex1.Img8.jpg-RefImg BTax42 Atrichum undulatum BTax42.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax42.Ex2.Img1.jpg-RefImg BTax42 Atrichum undulatum BTax42.Ex2 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax42.Ex3.Img1.jpg-RefImg BTax42 Atrichum undulatum BTax42.Ex3 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax428.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax428 Metzgeria furcata BTax428.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax428.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax428 Metzgeria furcata BTax428.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax459.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax459 Oedipodiella australis BTax459.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax42.Ex1.Img7.jpg-RefImg BTax42 Atrichum undulatum BTax42.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax42.Ex1.Img6.jpg-RefImg BTax42 Atrichum undulatum BTax42.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax42.Ex1.Img5.jpg-RefImg BTax42 Atrichum undulatum BTax42.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax42.Ex1.Img4.jpg-RefImg BTax42 Atrichum undulatum BTax42.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax42.Ex1.Img3.jpg-RefImg BTax42 Atrichum undulatum BTax42.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax42.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax42 Atrichum undulatum BTax42.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax42.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax42 Atrichum undulatum BTax42.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax411.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax411 Lunularia cruciata BTax411.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax411.Ex2.Img1.jpg-RefImg BTax411 Lunularia cruciata BTax411.Ex2 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax411.Ex3.Img1.jpg-RefImg BTax411 Lunularia cruciata BTax411.Ex3 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax416.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax416 Marchantia polymorpha BTax416.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax416.Ex2.Img1.jpg-RefImg BTax416 Marchantia polymorpha BTax416.Ex2 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax4.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax4 Acaulon fontiquerianum BTax4.Ex1 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax4.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax4 Acaulon fontiquerianum BTax4.Ex1 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax354.Ex1.Img8.jpg-RefImg BTax354 Hymenostylium recurvirostrum BTax354.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax354.Ex1.Img3.jpg-RefImg BTax354 Hymenostylium recurvirostrum BTax354.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax354.Ex1.Img4.jpg-RefImg BTax354 Hymenostylium recurvirostrum BTax354.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax354.Ex1.Img5.jpg-RefImg BTax354 Hymenostylium recurvirostrum BTax354.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax354.Ex1.Img6.jpg-RefImg BTax354 Hymenostylium recurvirostrum BTax354.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax354.Ex1.Img7.jpg-RefImg BTax354 Hymenostylium recurvirostrum BTax354.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax334.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax334 Homalia lusitanica BTax334.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax352.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax352 Hylocomium splendens BTax352.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax352.Ex2.Img1.jpg-RefImg BTax352 Hylocomium splendens BTax352.Ex2 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax352.Ex3.Img1.jpg-RefImg BTax352 Hylocomium splendens BTax352.Ex3 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax354.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax354 Hymenostylium recurvirostrum BTax354.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax354.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax354 Hymenostylium recurvirostrum BTax354.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax334.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax334 Homalia lusitanica BTax334.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax328.Ex2.Img1.jpg-RefImg BTax328 Hedwigia ciliata BTax328.Ex2 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax328.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax328 Hedwigia ciliata BTax328.Ex1 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax308.Ex1.Img4.jpg-RefImg BTax308 Grimmia pulvinata BTax308.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax308.Ex1.Img5.jpg-RefImg BTax308 Grimmia pulvinata BTax308.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax308.Ex1.Img6.jpg-RefImg BTax308 Grimmia pulvinata BTax308.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax308.Ex1.Img7.jpg-RefImg BTax308 Grimmia pulvinata BTax308.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax308.Ex1.Img8.jpg-RefImg BTax308 Grimmia pulvinata BTax308.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax308.Ex2.Img1.jpg-RefImg BTax308 Grimmia pulvinata BTax308.Ex2 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax308.Ex1.Img3.jpg-RefImg BTax308 Grimmia pulvinata BTax308.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax308.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax308 Grimmia pulvinata BTax308.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax308.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax308 Grimmia pulvinata BTax308.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax299.Ex1.Img4.jpg-RefImg BTax299 Grimmia laevigata BTax299.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax300.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax300 Grimmia lisae BTax300.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax300.Ex2.Img1.jpg-RefImg BTax300 Grimmia lisae BTax300.Ex2 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax300.Ex2.Img2.jpg-RefImg BTax300 Grimmia lisae BTax300.Ex2 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax300.Ex2.Img3.jpg-RefImg BTax300 Grimmia lisae BTax300.Ex2 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax300.Ex2.Img4.jpg-RefImg BTax300 Grimmia lisae BTax300.Ex2 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax279.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax279 Funaria hygrometrica BTax279.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax279.Ex1.Img3.jpg-RefImg BTax279 Funaria hygrometrica BTax279.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax279.Ex1.Img4.jpg-RefImg BTax279 Funaria hygrometrica BTax279.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax299.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax299 Grimmia laevigata BTax299.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax299.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax299 Grimmia laevigata BTax299.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax299.Ex1.Img3.jpg-RefImg BTax299 Grimmia laevigata BTax299.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax272.Ex1.Img3.jpg-RefImg BTax272 Fossombronia caespitiformis BTax272.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax272.Ex1.Img4.jpg-RefImg BTax272 Fossombronia caespitiformis BTax272.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax272.Ex1.Img5.jpg-RefImg BTax272 Fossombronia caespitiformis BTax272.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax279.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax279 Funaria hygrometrica BTax279.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax272.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax272 Fossombronia caespitiformis BTax272.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax272.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax272 Fossombronia caespitiformis BTax272.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax268.Ex2.Img2.jpg-RefImg BTax268 Fontinalis antipyretica BTax268.Ex2 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax261.Ex2.Img1.jpg-RefImg BTax261 Fissidens grandifrons BTax261.Ex2 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax261.Ex2.Img2.jpg-RefImg BTax261 Fissidens grandifrons BTax261.Ex2 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax266.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax266 Fissidens taxifolius BTax266.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax266.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax266 Fissidens taxifolius BTax266.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax268.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax268 Fontinalis antipyretica BTax268.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax268.Ex2.Img1.jpg-RefImg BTax268 Fontinalis antipyretica BTax268.Ex2 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax258.Ex1.Img9.jpg-RefImg BTax258 Fissidens dubius BTax258.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax261.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax261 Fissidens grandifrons BTax261.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax261.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax261 Fissidens grandifrons BTax261.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax261.Ex1.Img3.jpg-RefImg BTax261 Fissidens grandifrons BTax261.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax261.Ex1.Img4.jpg-RefImg BTax261 Fissidens grandifrons BTax261.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax261.Ex1.Img5.jpg-RefImg BTax261 Fissidens grandifrons BTax261.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax258.Ex1.Img8.jpg-RefImg BTax258 Fissidens dubius BTax258.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax258.Ex1.Img7.jpg-RefImg BTax258 Fissidens dubius BTax258.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax258.Ex1.Img6.jpg-RefImg BTax258 Fissidens dubius BTax258.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax258.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax258 Fissidens dubius BTax258.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax258.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax258 Fissidens dubius BTax258.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax258.Ex1.Img3.jpg-RefImg BTax258 Fissidens dubius BTax258.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax258.Ex1.Img4.jpg-RefImg BTax258 Fissidens dubius BTax258.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax258.Ex1.Img5.jpg-RefImg BTax258 Fissidens dubius BTax258.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax255.Ex2.Img1.jpg-RefImg BTax255 Fissidens crassipes BTax255.Ex2 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax255.Ex1.Img3.jpg-RefImg BTax255 Fissidens crassipes BTax255.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax255.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax255 Fissidens crassipes BTax255.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax255.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax255 Fissidens crassipes BTax255.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax250.Ex3.Img2.jpg-RefImg BTax250 Exsertotheca crispa BTax250.Ex3 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax250.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax250 Exsertotheca crispa BTax250.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax250.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax250 Exsertotheca crispa BTax250.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax250.Ex2.Img1.jpg-RefImg BTax250 Exsertotheca crispa BTax250.Ex2 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax250.Ex2.Img2.jpg-RefImg BTax250 Exsertotheca crispa BTax250.Ex2 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax250.Ex3.Img1.jpg-RefImg BTax250 Exsertotheca crispa BTax250.Ex3 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax248.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax248 Eurhynchium striatum BTax248.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax248.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax248 Eurhynchium striatum BTax248.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax248.Ex1.Img3.jpg-RefImg BTax248 Eurhynchium striatum BTax248.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax248.Ex1.Img4.jpg-RefImg BTax248 Eurhynchium striatum BTax248.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax248.Ex1.Img5.jpg-RefImg BTax248 Eurhynchium striatum BTax248.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax248.Ex1.Img6.jpg-RefImg BTax248 Eurhynchium striatum BTax248.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax245.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax245 Eucladium verticillatum BTax245.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax245.Ex2.Img1.jpg-RefImg BTax245 Eucladium verticillatum BTax245.Ex2 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax245.Ex2.Img2.jpg-RefImg BTax245 Eucladium verticillatum BTax245.Ex2 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax245.Ex2.Img3.jpg-RefImg BTax245 Eucladium verticillatum BTax245.Ex2 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax245.Ex1.Img3.jpg-RefImg BTax245 Eucladium verticillatum BTax245.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax245.Ex3.Img1.jpg-RefImg BTax245 Eucladium verticillatum BTax245.Ex3 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax244.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax244 Epipterygium tozeri ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax244.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax244 Epipterygium tozeri ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax244.Ex1.Img3.jpg-RefImg BTax244 Epipterygium tozeri ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax244.Ex1.Img4.jpg-RefImg BTax244 Epipterygium tozeri ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax245.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax245 Eucladium verticillatum BTax245.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax227.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax227 Encalypta streptocarpa BTax227.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax227.Ex2.Img1.jpg-RefImg BTax227 Encalypta streptocarpa BTax227.Ex2 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax229.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax229 Entodon cladorrhizans BTax229.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax233.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax233 Entosthodon duriaei BTax233.Ex1 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax233.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax233 Entosthodon duriaei BTax233.Ex1 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax173.Ex1.Img3.jpg-RefImg BTax173 Dichodontium palustre BTax173.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax173.Ex1.Img4.jpg-RefImg BTax173 Dichodontium palustre BTax173.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax173.Ex1.Img5.jpg-RefImg BTax173 Dichodontium palustre BTax173.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax173.Ex1.Img6.jpg-RefImg BTax173 Dichodontium palustre BTax173.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax208.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax208 Diphyscium foliosum BTax208.Ex1 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax209.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax209 Diplophyllum albicans BTax209.Ex1 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax164.Ex2.Img1.jpg-RefImg BTax164 Cryphaea heteromalla BTax164.Ex2 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax165.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax165 Ctenidium molluscum BTax165.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax165.Ex2.Img1.jpg-RefImg BTax165 Ctenidium molluscum ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax173.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax173 Dichodontium palustre BTax173.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax173.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax173 Dichodontium palustre BTax173.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax164.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax164 Cryphaea heteromalla BTax164.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax152.Ex1.Img5.jpg-RefImg BTax152 Conocephalum conicum BTax152.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax152.Ex1.Img4.jpg-RefImg BTax152 Conocephalum conicum BTax152.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax152.Ex1.Img3.jpg-RefImg BTax152 Conocephalum conicum BTax152.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax148.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax148 Climacium dendroides BTax148.Ex1 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax148.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax148 Climacium dendroides BTax148.Ex1 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax152.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax152 Conocephalum conicum BTax152.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax152.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax152 Conocephalum conicum BTax152.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax143.Ex1.Img4.jpg-RefImg BTax143 Cinclidotus vivesii BTax143.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax143.Ex1.Img3.jpg-RefImg BTax143 Cinclidotus vivesii BTax143.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax143.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax143 Cinclidotus vivesii BTax143.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax143.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax143 Cinclidotus vivesii BTax143.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax120.Ex4.Img1.jpg-RefImg BTax120 Campylopus introflexus BTax120.Ex4 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax120.Ex3.Img1.jpg-RefImg BTax120 Campylopus introflexus BTax120.Ex3 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax120.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax120 Campylopus introflexus BTax120.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax120.Ex2.Img1.jpg-RefImg BTax120 Campylopus introflexus BTax120.Ex2 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax120.Ex2.Img2.jpg-RefImg BTax120 Campylopus introflexus BTax120.Ex2 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax12.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax12 Aloina bifrons BTax12.Ex1 ACCEPTADA M. Jover B. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax116.Ex1.Img9.jpg-RefImg BTax116 Campylopus atrovirens BTax116.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax116.Ex1.Img4.jpg-RefImg BTax116 Campylopus atrovirens BTax116.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax116.Ex1.Img5.jpg-RefImg BTax116 Campylopus atrovirens BTax116.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax116.Ex1.Img6.jpg-RefImg BTax116 Campylopus atrovirens BTax116.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax116.Ex1.Img7.jpg-RefImg BTax116 Campylopus atrovirens BTax116.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax116.Ex1.Img8.jpg-RefImg BTax116 Campylopus atrovirens BTax116.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax116.Ex1.Img3.jpg-RefImg BTax116 Campylopus atrovirens BTax116.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax116.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax116 Campylopus atrovirens BTax116.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax116.Ex1.Img10.jpg-RefImg BTax116 Campylopus atrovirens BTax116.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax100.Ex2.Img1.jpg-RefImg BTax100 Calliergonella cuspidata BTax100.Ex2 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax100.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax100 Calliergonella cuspidata BTax100.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax1.Ex1.Img2.jpg-RefImg BTax1 Abietinella abietina BTax1.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax116.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax116 Campylopus atrovirens BTax116.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT
BTax1.Ex1.Img1.jpg-RefImg BTax1 Abietinella abietina BTax1.Ex1 ACCEPTADA C. Perdrocchi R. NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT NO ETIQUETAT