CERCADOR D'IMATGES ACCEPTADES (Validades)
Imatge Identificador Nom científic Referència Exemplar Estat Validador Etiquetador
Img1.Ex1.Tax4 Tax4 Dichodontium palustre Ex1.Tax4 ACCEPTADA MJ MJ
Img9.Ex1.Tax3 Tax3 Fissidens dubius P. Beauv. Ex1.Tax3 ACCEPTADA CP CP
Img8.Ex1.Tax3 Tax3 Fissidens dubius P. Beauv. Ex1.Tax3 ACCEPTADA CP CP
Img7.Ex1.Tax3 Tax3 Fissidens dubius P. Beauv. Ex1.Tax3 ACCEPTADA CP CP
Im6.Ex1.Tax3 Tax3 Fissidens dubius P. Beauv. Ex1.Tax3 ACCEPTADA CP CP
Img5.Ex1.Tax3 Tax3 Fissidens dubius P. Beauv. Ex1.Tax3 ACCEPTADA CP CP
Img4.Ex1.Tax3 Tax3 Fissidens dubius P. Beauv. Ex1.Tax3 ACCEPTADA CP CP
Img3.Ex1.Tax3 Tax3 Fissidens dubius P. Beauv. Ex1.Tax3 ACCEPTADA CP CP
Img2.Ex1.Tax3 Tax3 Fissidens dubius P. Beauv. Ex1.Tax3 ACCEPTADA CP CP
Img1.Ex1.Tax3 Tax3 Fissidens dubius P. Beauv. Ex1.Tax3 ACCEPTADA CP CP
Img4.ExN.Tax1 Tax1 Eucladium verticillatum (Hedw.) Bruch & Schimp ACCEPTADA CP CP
Img2.ExN.Tax1 Tax1 Eucladium verticillatum (Hedw.) Bruch & Schimp ACCEPTADA CP CP
Img2.ExN.Tax1 Tax1 Eucladium verticillatum (Hedw.) Bruch & Schimp ACCEPTADA CP CP
Img1.ExN.Tax1 Tax1 Eucladium verticillatum (Hedw.) Bruch & Schimp ACCEPTADA CP CP
Img2.Ex4.Tax1 Tax1 Eucladium verticillatum (Hedw.) Bruch & Schimp Ex4.Tax1 ACCEPTADA CP CP
Img1.Ex4.Tax1 Tax1 Eucladium verticillatum (Hedw.) Bruch & Schimp Ex4.Tax1 ACCEPTADA CP CP
Img2.Ex3.Tax1 Tax1 Eucladium verticillatum (Hedw.) Bruch & Schimp Ex3.Tax1 ACCEPTADA CP CP
Img1.Ex3.Tax1 Tax1 Eucladium verticillatum (Hedw.) Bruch & Schimp Ex3.Tax1 ACCEPTADA CP CP
Img3.Ex2.Tax1 Tax1 Eucladium verticillatum (Hedw.) Bruch & Schimp Ex2.Tax1 ACCEPTADA CP CP
Img2.Ex2.Tax1 Tax1 Eucladium verticillatum (Hedw.) Bruch & Schimp Ex2.Tax1 ACCEPTADA CP CP
Img1.Ex2.Tax1 Tax1 Eucladium verticillatum (Hedw.) Bruch & Schimp Ex2.Tax1 ACCEPTADA CP CP
Img2.Ex1.Tax1 Tax1 Eucladium verticillatum (Hedw.) Bruch & Schimp Ex1.Tax1 ACCEPTADA CP CP
Img1.Ex1.Tax1 Tax1 Eucladium verticillatum (Hedw.) Bruch & Schimp Ex1.Tax1 ACCEPTADA CP CP
ii1 Tax2 Pleurochaete squarrosathe (Brid.) Lindb. Ex1.Tax2 ACCEPTADA FCR FCR
ia1 Tax2 Pleurochaete squarrosathe (Brid.) Lindb. Ex1.Tax2 ACCEPTADA FCR FCR
ir10 Tax2 Pleurochaete squarrosathe (Brid.) Lindb. Ex1.Tax2 ACCEPTADA FCR FCR
if7 Tax2 Pleurochaete squarrosathe (Brid.) Lindb. Ex1.Tax2 ACCEPTADA FCR FCR
if2 Tax2 Pleurochaete squarrosathe (Brid.) Lindb. Ex1.Tax2 ACCEPTADA FCR FCR
if1 Tax2 Pleurochaete squarrosathe (Brid.) Lindb. Ex1.Tax2 ACCEPTADA FCR FCR
ia1 Tax2 Pleurochaete squarrosathe (Brid.) Lindb. Ex1.Tax2 ACCEPTADA FCR FCR
ih Tax2 Pleurochaete squarrosathe (Brid.) Lindb. Ex1.Tax2 ACCEPTADA FCR FCR