BRIÒFITS. CERCADOR DE GÈNERES
Introdueix el codi del gènere
Introdueix el codi de família
Introdueix el codi d'ordre
Introdueix el gènere
Introdueix la família
Introdueix l'ordre
Codi gènere Gènere Codi família Família Codi ordre Ordre Sort descending Taxons finals
BGen8 Andreaea BFam3 Andreaeaceae BOrd1 Andreaeales Llista de briòfits
BGen15 Anthoceros BFam7 Anthocerotaceae BOrd2 Anthocerotales Llista de briòfits
BGen17 Archidium BFam8 Archidiaceae BOrd3 Archidiales Llista de briòfits
BGen21 Aulacomnium BFam9 Aulacomniaceae BOrd4 Aulacomniales Llista de briòfits
BGen187 Plagiopus BFam11 Bartramiaceae BOrd5 Bartramiales Llista de briòfits
BGen57 Conostomum BFam11 Bartramiaceae BOrd5 Bartramiales Llista de briòfits
BGen24 Bartramia BFam11 Bartramiaceae BOrd5 Bartramiales Llista de briòfits
BGen181 Philonotis BFam11 Bartramiaceae BOrd5 Bartramiales Llista de briòfits
BGen26 Blasia BFam12 Blasiaceae BOrd6 Blasiales Llista de briòfits
BGen219 Rhizomnium BFam63 Mniaceae BOrd7 Bryales Llista de briòfits
BGen33 Bryum BFam15 Bryaceae BOrd7 Bryales Llista de briòfits
BGen84 Epipterygium BFam62 Mielichhoferiaceae BOrd7 Bryales Llista de briòfits
BGen212 Ptychostomum BFam15 Bryaceae BOrd7 Bryales Llista de briòfits
BGen186 Plagiomnium BFam63 Mniaceae BOrd7 Bryales Llista de briòfits
BGen211 Ptychomitrium BFam15 Bryaceae BOrd7 Bryales Llista de briòfits
BGen133 Leptobryum BFam15 Bryaceae BOrd7 Bryales Llista de briòfits
BGen120 Imbribryum BFam15 Bryaceae BOrd7 Bryales Llista de briòfits
BGen11 Anomobryum BFam15 Bryaceae BOrd7 Bryales Llista de briòfits
BGen157 Mnium BFam63 Mniaceae BOrd7 Bryales Llista de briòfits
BGen156 Mielichhoferia BFam62 Mielichhoferiaceae BOrd7 Bryales Llista de briòfits
BGen220 Rhodobryum BFam15 Bryaceae BOrd7 Bryales Llista de briòfits
BGen66 Cyrtomnium BFam63 Mniaceae BOrd7 Bryales Llista de briòfits
BGen194 Pohlia BFam62 Mielichhoferiaceae BOrd7 Bryales Llista de briòfits
BGen74 Diphyscium BFam16 Buxbaumiaceae BOrd8 Buxbaumiales Llista de briòfits
BGen35 Buxbaumia BFam16 Buxbaumiaceae BOrd8 Buxbaumiales Llista de briòfits
BGen72 Dicranum BFam27 Dicranaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen200 Pseudephemerum BFam27 Dicranaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen264 Trichodon BFam28 Ditrichaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen91 Fissidens BFam34 Fissidentaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen65 Cynodontium BFam82 Rhabdoweisiaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen7 Amphidium BFam82 Rhabdoweisiaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen71 Dicranodontium BFam54 Leucobryaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen218 Rhabdoweisia BFam82 Rhabdoweisiaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen77 Ditrichum BFam28 Ditrichaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen70 Dicranella BFam27 Dicranaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen44 Catoscopium BFam18 Catoscopiaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen76 Distichium BFam28 Ditrichaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen191 Pleuridium BFam28 Ditrichaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen18 Arctoa BFam82 Rhabdoweisiaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen69 Dichodontium BFam82 Rhabdoweisiaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen229 Saelania BFam28 Ditrichaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen126 Kiaeria BFam82 Rhabdoweisiaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen177 Paraleucobryum BFam27 Dicranaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen42 Campylopus BFam54 Leucobryaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen138 Leucobryum BFam54 Leucobryaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen48 Cheilothela BFam28 Ditrichaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen169 Oncophorus BFam82 Rhabdoweisiaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen47 Ceratodon BFam28 Ditrichaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen117 Hymenoloma BFam82 Rhabdoweisiaceae BOrd9 Dicranales Llista de briòfits
BGen93 Fossombronia BFam36 Fossombroniaceae BOrd10 Fossombroniales Llista de briòfits
BGen95 Funaria BFam38 Funariaceae BOrd11 Funariales Llista de briòfits
BGen82 Entosthodon BFam38 Funariaceae BOrd11 Funariales Llista de briòfits
BGen183 Physcomitrium BFam38 Funariaceae BOrd11 Funariales Llista de briòfits
BGen80 Encalypta BFam29 Encalyptaceae BOrd11 Funariales Llista de briòfits
BGen167 Oedipodiella BFam39 Gigaspermaceae BOrd12 Gigaspermales Llista de briòfits
BGen59 Coscinodon BFam40 Grimmiaceae BOrd13 Grimmiales Llista de briòfits
BGen43 Campylostelium BFam79 Ptychomitriaceae BOrd13 Grimmiales Llista de briòfits
BGen241 Seligeria BFam86 Seligeriaceae BOrd13 Grimmiales Llista de briòfits
BGen215 Racomitrium BFam40 Grimmiaceae BOrd13 Grimmiales Llista de briòfits
BGen233 Schistidium BFam40 Grimmiaceae BOrd13 Grimmiales Llista de briòfits
BGen28 Blindia BFam86 Seligeriaceae BOrd13 Grimmiales Llista de briòfits
BGen98 Grimmia BFam40 Grimmiaceae BOrd13 Grimmiales Llista de briòfits
BGen31 Braunia BFam42 Hedwigiaceae BOrd14 Hedwigiales Llista de briòfits
BGen105 Hedwigia BFam42 Hedwigiaceae BOrd14 Hedwigiales Llista de briòfits
BGen112 Hookeria BFam44 Hookeriaceae BOrd15 Hookeriales Llista de briòfits
BGen40 Campylium BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen123 Isothecium BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen78 Drepanium BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen110 Homalothecium BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen206 Pseudotaxiphyllum BFam73 Plagiotheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen1 Abietinella BFam96 Thuidiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen257 Thuidium BFam96 Thuidiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen116 Hylocomium BFam45 Hylocomiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen39 Campyliadelphus BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen103 Habrodon BFam53 Leskeaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen135 Leptodon BFam52 Leptodontaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen199 Pseudanomodon BFam65 Neckeraceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen231 Sarmentypnum BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen90 Fabronia BFam33 Fabroniaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen122 Isopterygiopsis BFam73 Plagiotheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen154 Microeurhynchium BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen250 Straminergon BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen13 Anomodontella BFam5 Anomodontaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen109 Homalia BFam65 Neckeraceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen141 Loeskeobryum BFam45 Hylocomiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen173 Oxyrrhynchium BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen205 Pseudostereodon BFam80 Pylaisiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen237 Scleropodium BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen269 Warnstorfia BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen64 Ctenidium BFam46 Hypnaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen192 Pleurozium BFam45 Hylocomiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen224 Rhytidium BFam45 Hylocomiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen256 Thamnobryum BFam65 Neckeraceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen51 Cirriphyllum BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen115 Hylocomiastrum BFam45 Hylocomiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen6 Amblystegium BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen134 Leptodictyum BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen230 Sanionia BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen89 Exsertotheca BFam65 Neckeraceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen249 Stereodon BFam92 Stereodontaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits