BRIÒFITS. CERCADOR DE GÈNERES
Introdueix el codi del gènere
Introdueix el codi de família
Introdueix el codi d'ordre
Introdueix el gènere
Introdueix la família
Introdueix l'ordre
Codi gènere Gènere Codi família Família Codi ordre Sort descending Ordre Taxons finals
BGen8 Andreaea BFam3 Andreaeaceae BOrd1 Andreaeales Llista de briòfits
BGen93 Fossombronia BFam36 Fossombroniaceae BOrd10 Fossombroniales Llista de briòfits
BGen80 Encalypta BFam29 Encalyptaceae BOrd11 Funariales Llista de briòfits
BGen95 Funaria BFam38 Funariaceae BOrd11 Funariales Llista de briòfits
BGen82 Entosthodon BFam38 Funariaceae BOrd11 Funariales Llista de briòfits
BGen183 Physcomitrium BFam38 Funariaceae BOrd11 Funariales Llista de briòfits
BGen167 Oedipodiella BFam39 Gigaspermaceae BOrd12 Gigaspermales Llista de briòfits
BGen28 Blindia BFam86 Seligeriaceae BOrd13 Grimmiales Llista de briòfits
BGen43 Campylostelium BFam79 Ptychomitriaceae BOrd13 Grimmiales Llista de briòfits
BGen98 Grimmia BFam40 Grimmiaceae BOrd13 Grimmiales Llista de briòfits
BGen241 Seligeria BFam86 Seligeriaceae BOrd13 Grimmiales Llista de briòfits
BGen59 Coscinodon BFam40 Grimmiaceae BOrd13 Grimmiales Llista de briòfits
BGen233 Schistidium BFam40 Grimmiaceae BOrd13 Grimmiales Llista de briòfits
BGen215 Racomitrium BFam40 Grimmiaceae BOrd13 Grimmiales Llista de briòfits
BGen31 Braunia BFam42 Hedwigiaceae BOrd14 Hedwigiales Llista de briòfits
BGen105 Hedwigia BFam42 Hedwigiaceae BOrd14 Hedwigiales Llista de briòfits
BGen112 Hookeria BFam44 Hookeriaceae BOrd15 Hookeriales Llista de briòfits
BGen60 Cratoneuron BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen92 Fontinalis BFam35 Fontinalaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen124 Jochenia BFam47 Jocheniaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen188 Plagiothecium BFam73 Plagiotheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen51 Cirriphyllum BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen115 Hylocomiastrum BFam45 Hylocomiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen106 Herzogiella BFam46 Hypnaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen1 Abietinella BFam96 Thuidiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen257 Thuidium BFam96 Thuidiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen79 Drepanocladus BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen111 Homomallium BFam80 Pylaisiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen207 Pterigynandrum BFam77 Pterigynandraceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen239 Scorpidium BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen6 Amblystegium BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen134 Leptodictyum BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen230 Sanionia BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen29 Brachytheciastrum BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen189 Plasteurhynchium BFam50 Lembophyllaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen221 Rhynchostegiella BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen253 Taxiphyllum BFam46 Hypnaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen116 Hylocomium BFam45 Hylocomiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen107 Heterocladiella BFam43 Heterocladiellaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen139 Leucodon BFam55 Leucodontaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen203 Pseudoleskeella BFam53 Leskeaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen34 Buckia BFam80 Pylaisiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen162 Nogopterium BFam55 Leucodontaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen89 Exsertotheca BFam65 Neckeraceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen249 Stereodon BFam92 Stereodontaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen16 Antitrichia BFam55 Leucodontaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen176 Palustriella BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen240 Scorpiurium BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen39 Campyliadelphus BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen103 Habrodon BFam53 Leskeaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen135 Leptodon BFam52 Leptodontaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen199 Pseudanomodon BFam65 Neckeraceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen231 Sarmentypnum BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen30 Brachythecium BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen190 Platydictya BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen222 Rhynchostegium BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen53 Climacium BFam23 Climaciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen12 Anomodon BFam5 Anomodontaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen108 Heterocladium BFam50 Lembophyllaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen204 Pseudoscleropodium BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen236 Sciuro-hypnum BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen3 Alleniella BFam65 Neckeraceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen90 Fabronia BFam33 Fabroniaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen122 Isopterygiopsis BFam73 Plagiotheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen154 Microeurhynchium BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen250 Straminergon BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen81 Entodon BFam30 Entodontaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen113 Hygroamblystegium BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen40 Campylium BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen63 Cryphaea BFam26 Cryphaeaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen127 Kindbergia BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen159 Myurella BFam95 Theliaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen223 Rhytidiadelphus BFam45 Hylocomiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen86 Eurhynchiastrum BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen214 Pylaisia BFam80 Pylaisiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen13 Anomodontella BFam5 Anomodontaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen109 Homalia BFam65 Neckeraceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen141 Loeskeobryum BFam45 Hylocomiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen173 Oxyrrhynchium BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen205 Pseudostereodon BFam80 Pylaisiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen237 Scleropodium BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen269 Warnstorfia BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen36 Calliergon BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen68 Dichelyma BFam35 Fontinalaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen228 Roaldia BFam80 Pylaisiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen260 Tomentypnum BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen123 Isothecium BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen114 Hygrohypnum BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen210 Ptilium BFam46 Hypnaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen242 Serpoleskea BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen41 Campylophyllum BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen137 Lescuraea BFam53 Leskeaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen201 Pseudoamblystegium BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen64 Ctenidium BFam46 Hypnaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen192 Pleurozium BFam45 Hylocomiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen224 Rhytidium BFam45 Hylocomiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen256 Thamnobryum BFam65 Neckeraceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen55 Conardia BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen87 Eurhynchium BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits
BGen119 Hypnum BFam46 Hypnaceae BOrd16 Hypnales Llista de briòfits