BRIÒFITS. CERCADOR DE FAMÍLIES
Introdueix el codi de família
Introdueix la família
Introdueix el codi d'ordre
Introdueix el nom de l'ordre
Codi Nom de la família Sort descending Codi ordre Nom ordre Gèneres Briòfits
BFam1 Amblystegiaceae BOrd16 Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam2 Anastrophyllaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam3 Andreaeaceae BOrd1 Andreaeales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam4 Aneuraceae BOrd19 Metzgeriales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam5 Anomodontaceae BOrd16 Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam6 Antheliaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam7 Anthocerotaceae BOrd2 Anthocerotales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam8 Archidiaceae BOrd3 Archidiales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam9 Aulacomniaceae BOrd4 Aulacomniales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam10 Aytoniaceae BOrd18 Marchantiales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam11 Bartramiaceae BOrd5 Bartramiales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam12 Blasiaceae BOrd6 Blasiales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam13 Blepharostomataceae BOrd17 Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam14 Brachytheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam15 Bryaceae BOrd7 Bryales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam16 Buxbaumiaceae BOrd8 Buxbaumiales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam17 Calypogeiaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam18 Catoscopiaceae BOrd9 Dicranales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam19 Cephaloziaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam20 Cephaloziellaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam21 Cinclidotaceae BOrd27 Pottiales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam22 Cleveaceae BOrd18 Marchantiales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam23 Climaciaceae BOrd16 Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam24 Conocephalaceae BOrd18 Marchantiales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam25 Corsiniaceae BOrd18 Marchantiales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam26 Cryphaeaceae BOrd16 Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam27 Dicranaceae BOrd9 Dicranales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam28 Ditrichaceae BOrd9 Dicranales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam29 Encalyptaceae BOrd11 Funariales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam30 Entodontaceae BOrd16 Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam31 Ephemeraceae BOrd27 Pottiales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam32 Exormothecaceae BOrd18 Marchantiales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam33 Fabroniaceae BOrd16 Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam34 Fissidentaceae BOrd9 Dicranales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam35 Fontinalaceae BOrd16 Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam36 Fossombroniaceae BOrd10 Fossombroniales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam37 Frullaniaceae BOrd26 Porellales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam38 Funariaceae BOrd11 Funariales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam39 Gigaspermaceae BOrd12 Gigaspermales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam40 Grimmiaceae BOrd13 Grimmiales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam41 Gymnomitriaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam42 Hedwigiaceae BOrd14 Hedwigiales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam43 Heterocladiellaceae BOrd16 Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam44 Hookeriaceae BOrd15 Hookeriales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam45 Hylocomiaceae BOrd16 Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam46 Hypnaceae BOrd16 Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam47 Jocheniaceae BOrd16 Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam48 Jungermanniaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam49 Lejeuneaceae BOrd26 Porellales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam50 Lembophyllaceae BOrd16 Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam51 Lepidoziaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam52 Leptodontaceae BOrd16 Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam53 Leskeaceae BOrd16 Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam54 Leucobryaceae BOrd9 Dicranales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam55 Leucodontaceae BOrd16 Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam56 Lophocoleaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam57 Lophoziaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam58 Lunulariaceae BOrd18 Marchantiales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam59 Marchantiaceae BOrd18 Marchantiales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam60 Meesiaceae BOrd31 Splachnales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam61 Metzgeriaceae BOrd19 Metzgeriales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam62 Mielichhoferiaceae BOrd7 Bryales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam63 Mniaceae BOrd7 Bryales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam64 Myliaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam65 Neckeraceae BOrd16 Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam66 Notothyladaceae BOrd20 Notothyladales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam67 Orthotrichaceae BOrd21 Orthotrichales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam68 Oxymitraceae BOrd18 Marchantiales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam69 Pallaviciniaceae BOrd22 Pallaviciniales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam70 Pelliaceae BOrd23 Pelliales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam71 Phymatocerotaceae BOrd24 Phymatocerotales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam72 Plagiochilaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam73 Plagiotheciaceae BOrd16 Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam74 Polytrichaceae BOrd25 Polytrichales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam75 Porellaceae BOrd26 Porellales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam76 Pottiaceae BOrd27 Pottiales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam77 Pterigynandraceae BOrd16 Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam78 Ptilidiaceae BOrd28 Ptilidiales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam79 Ptychomitriaceae BOrd13 Grimmiales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam80 Pylaisiaceae BOrd16 Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam81 Radulaceae BOrd26 Porellales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam82 Rhabdoweisiaceae BOrd9 Dicranales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam83 Ricciaceae BOrd18 Marchantiales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam84 Riellaceae BOrd29 Sphaerocarpales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam85 Scapaniaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam86 Seligeriaceae BOrd13 Grimmiales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam87 Solenostomataceae BOrd17 Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam88 Southbyaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam89 Sphaerocarpaceae BOrd29 Sphaerocarpales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam90 Sphagnaceae BOrd30 Sphagnales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam91 Splachnaceae BOrd31 Splachnales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam92 Stereodontaceae BOrd16 Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam93 Targioniaceae BOrd18 Marchantiales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam94 Tetraphidaceae BOrd32 Tetraphidales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam95 Theliaceae BOrd16 Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam96 Thuidiaceae BOrd16 Hypnales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam97 Timmiaceae BOrd33 Timmiales Llista de gèneres Llista de briòfits
BFam98 Trichocoleaceae BOrd17 Jungermanniales Llista de gèneres Llista de briòfits