BRIÒFITS .CERCADOR D'EXEMPLARS
Exemplars |  Briòfits |  Gèneres |  Famílies |  Ordres | 
Índex -> | A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  X |  Y |  Z | 
Introdueix la referència
Introdueix nom científic
Introdueix el nom del gènere
Referència Nom científic Sort descending Nom del gènere Nom de la família
BTax1.Ex1 Abietinella abietina Abietinella Thuidiaceae
BTax4.Ex1 Acaulon fontiquerianum Acaulon Pottiaceae
BTax7.Ex1 Acaulon triquetrum Acaulon Pottiaceae
BTax9.Ex1 Alleniella complanata Alleniella Neckeraceae
BTax12.Ex1 Aloina bifrons Aloina Pottiaceae
BTax42.Ex1 Atrichum undulatum Atrichum Polytrichaceae
BTax42.Ex2 Atrichum undulatum Atrichum Polytrichaceae
BTax42.Ex3 Atrichum undulatum Atrichum Polytrichaceae
BTax55.Ex1 Bartramia ithyphylla Bartramia Bartramiaceae
BTax81.Ex2 Bryum argenteum Bryum Bryaceae
BTax81.Ex1 Bryum argenteum Bryum Bryaceae
BTax93.Ex1 Bryum schleicheri Bryum Bryaceae
BTax98.Ex3 Buxbaumia viridis Buxbaumia Buxbaumiaceae
BTax98.Ex1 Buxbaumia viridis Buxbaumia Buxbaumiaceae
BTax98.Ex2 Buxbaumia viridis Buxbaumia Buxbaumiaceae
BTax100.Ex2 Calliergonella cuspidata Calliergonella Pylaisiaceae
BTax100.Ex1 Calliergonella cuspidata Calliergonella Pylaisiaceae
BTax116.Ex1 Campylopus atrovirens Campylopus Leucobryaceae
BTax120.Ex3 Campylopus introflexus Campylopus Leucobryaceae
BTax120.Ex1 Campylopus introflexus Campylopus Leucobryaceae
BTax120.Ex4 Campylopus introflexus Campylopus Leucobryaceae
BTax120.Ex2 Campylopus introflexus Campylopus Leucobryaceae
BTax143.Ex1 Cinclidotus vivesii Cinclidotus Cinclidotaceae
BTax148.Ex1 Climacium dendroides Climacium Climaciaceae
BTax152.Ex1 Conocephalum conicum Conocephalum Conocephalaceae
BTax164.Ex1 Cryphaea heteromalla Cryphaea Cryphaeaceae
BTax164.Ex2 Cryphaea heteromalla Cryphaea Cryphaeaceae
BTax165.Ex1 Ctenidium molluscum Ctenidium Hypnaceae
BTax165.Ex2 Ctenidium molluscum Ctenidium Hypnaceae
BTax173.Ex1 Dichodontium palustre Dichodontium Rhabdoweisiaceae
BTax208.Ex1 Diphyscium foliosum Diphyscium Buxbaumiaceae
BTax209.Ex1 Diplophyllum albicans Diplophyllum Scapaniaceae
BTax227.Ex2 Encalypta streptocarpa Encalypta Encalyptaceae
BTax227.Ex1 Encalypta streptocarpa Encalypta Encalyptaceae
BTax229.Ex1 Entodon cladorrhizans Entodon Entodontaceae
BTax233.Ex1 Entosthodon duriaei Entosthodon Funariaceae
BTax224.Ex1 Epipterygium tozeri Epipterygium Mielichhoferiaceae
BTax245.Ex2 Eucladium verticillatum Eucladium Pottiaceae
BTax245.Ex3 Eucladium verticillatum Eucladium Pottiaceae
BTax245.Ex1 Eucladium verticillatum Eucladium Pottiaceae
BTax248.Ex1 Eurhynchium striatum Eurhynchium Brachytheciaceae
BTax250.Ex3 Exsertotheca crispa Exsertotheca Neckeraceae
BTax250.Ex1 Exsertotheca crispa Exsertotheca Neckeraceae
BTax250.Ex2 Exsertotheca crispa Exsertotheca Neckeraceae
BTax255.Ex2 Fissidens crassipes Fissidens Fissidentaceae
BTax255.Ex1 Fissidens crassipes Fissidens Fissidentaceae
BTax258.Ex1 Fissidens dubius Fissidens Fissidentaceae
BTax261.Ex1 Fissidens grandifrons Fissidens Fissidentaceae
BTax261.Ex2 Fissidens grandifrons Fissidens Fissidentaceae
BTax266.Ex1 Fissidens taxifolius Fissidens Fissidentaceae