BRIÒFITS. CERCADOR D'IMATGES
[ Ajuda ] [ Etiquetes de briòfits ]     
Índex -> | A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  U |  X |  Y |  Z | 
Introdueix la referència de la imatge
Introdueix etiquetes a cercar
Introdueix categoria a cercar

Macro

Fil·lidi, Àpex, Decurrència, Nervi, Marge
Imatge normal
Fil·lidi/tal·lus, Nervi, Marge, Decurrència
Imatge PRINCIPAL

Micro

Fil·lidi/tal·lus, Àpex, Nervi, Decurrència
Imatge normal
Fil·lidi/tal·lus, Cèl·lules alars, Cèl·lues medials, Marge, Nervi
Imatge normal
Fil·lidi/tal·lus, Cèl·lules alars, Cèl·lules alars, Nervi
Imatge normal
Fil·lidi/tal·lus, Secció (fil·lidi), Secció del nervi, Secció del marge
Imatge normal
Fil·lidi/tal·lus, Secció (fil·lidi), Secció del nervi
Imatge normal
Fil·lidi/tal·lus, Secció (fil·lidi), Secció del marge, Secció del nervi
Imatge normal

General

Hàbitat, Aspecte, Sec, Seta, Càpsula
Imatge PRINCIPAL