Biodiversity Heritage Library

Títol
Biodiversity Heritage Library
Descripció

Una llibreria de biologia en general, que agrupa els texts digitals de moltes biblioteques mundials, especialment de EE.UU. 

Tipus element bibliogràfic
Classificació