07.2021.- Curs d'introducció al coneixement de les ‘algues’

Codi del Curs (referència per a la inscripció)
07.2021
Títol del curs
Curs d'introducció al coneixement de les ‘algues’.
Estat del curs
Obert
Personal docent
Horaris del curs
 • 04/03/2021, de 19:00 h a 20:00 h: videoconferència de presentació i explicació del funcionament de la plataforma de formació (Flor@ula).
 • 11/03/2021, de 19:00 h a 21:00 h: primera videoconferència (vegeu termari).
 • 18/03/2021, de 19:00 h a 21:00 h: segona videoconferència (vegeu termari).
 • 25/03/2021, de 19:00 h a 21:00 h: tercera videoconferència (vegeu termari).
Número de places
20
Preu del curs
30 € per als socis / 60 € per als no socis.
Descripció

El curs constarà d’una primera part on s’explicarà què són o què entenem com ‘algues’, ja que el terme engloba organismes d’origen evolutiu molt divers. S’explicarà igualment aquest origen evolutiu i la classificació que n’ha resultat. Durant la primera sessió es comentaran també les característiques vegetatives i reproductores que ens permeten identificar els diversos grups. Durant la segona i la tercera sessió del curs es descriuran els grups més importants. Les descripcions inclouran dades biològiques però també els trets ecològics distintius dels diferents grups i algunes utilitats.

 • En el cas que sigui possible, es realitzarà una sortida de camp per observar els organismes en el seu ambient.
 • Documentació: prèviament es lliurarà un PDF amb els documents de PowerPoint que s’utilitzaran per les explicacions.
Objectius

Proporcionar una visió actual de l’origen i diversitat dels diferents grups d’algues, de la seva classificació, i de les característiques biològiques i reproductores que ens permeten reconèixer-los.

Lloc del curs

Flor@ula, l'aula virtual de Flora Catalana (https://floracatalana.cat/aulavirtual/).

Procediment inscripció

Mitjançant el botó "INSCRIPCIÓ" del menú que apareix a la dreta d'aquesta pantalla.

Requeriments previs

És un curs introductori, no calen coneixements previs.

Material que cal portar

Cal disposar d'un equip informàtic amb accés a internet i capaç d'estblir una videoconferència.

Videoconferència 1: 

 • Què són les ‘algues’?
 • Origen evolutiu i classificació actual.
 • Característiques taxonòmiques que ens permeten identificar els diversos grups.

Videoconferència 2:

 • Biologia, principals trets ecològics i utilitats dels diferents grups d’algues:
  • Les algues del regne Plantae (glaucòfits, algues vermelles, algues verdes i caròfits).
  • Els primers Chromoalveolats (criptòfits).
  • Continuació dels Chromoalveolats (haptòfits).

Videoconferència 3:

 • Biologia, principals trets ecològics i utilitats dels diferents grups d’algues:
  • Altres grups de Chromoalveolats (diatomees, algues brunes i dinoflagel·lats).
  • Excavats (Euglenozous).

Sortida de camp: està prevista una sortida de camp per obeservar els organismes en el seu ambient, no obstant Flora Catalana no es pot comprometre a que la sortida es pugui fer donada la situació de la pandèmia causada per la COVID-19.

Tipus de curs