Sortida de seguiment d'espècies de flora prioritària a Collserola

Títol de la notícia
Sortida de seguiment d'espècies de flora prioritària a Collserola
Data de la notícia
18/11/2019
Notícia

El passat divendres 27 de setembre, de 2019, va tenir lloc al Centre d’Informació del Parc Natural de Collserola una xerrada de presentació del Programa de seguiment de les espècies de flora prioritària i d’interès local del Parc Natural de la Serra de Collserola, els quals s’emmarquen en el Programa de Seguiment de Flora Amenaçada (SEFA), coordinat per la Diputació de Barcelona. Els tècnics del Consorci del Parc Natural de Collserola (CPNC) ens van exposar els objectius del Programa de seguiment, les principals espècies d’interès en el Parc natural i els resultats dels treballs desenvolupats fins a la data.

El diumenge 27 d’octubre, i acompanyats per la Glòria Arribas, tècnica del CPNC, vam tenir ocasió de conèixer algunes de les espècies de flora prioritària i d’interès local del Parc, i alhora de posar en pràctica la metodologia de treball que s’utilitza per fer-ne el seguiment.

La sortida es va dur a terme pels entorns de la reserva de la Font Groga. Les espècies sobre les quals vam poder fer el seguiment foren el castanyer (Castanea sativa), el freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior) i la moixera de pastor (Sorbus torminalis). En aquest indret es localitzen els únics exemplars inventariats d’aquestes espècies dins el Parc natural. Aquestes espècies són les que es segueixen habitualment durant els mesos de tardor, mentre el seguiment de la resta d’espècies es realitza en altres èpoques de l’any, quan presenten fulles, flors o fruits.

Tot passejant pel torrent de la Salamandra, a més, vam tenir ocasió de veure altres espècies com l’avellaner (Corylus avellana) i la falguera d’avellanosa (Polystichum setifera), ambdues representatives de les avellanoses de la terra baixa (Polysticho-Coryletum). També vam poder observar diverses espècies exòtiques introduïdes, com el seneci (Senecio pterophorus) i el raïm de moro (Phytolacca americana).

Com a balanç final de l’activitat – en la qual hi van participar 12 persones – es van valorar diferents possibilitats de col·laboració en el Programa, les quals s’aniran concretant en els propers mesos.

Grups de treball