Sexualitat de les plantes

Tot i que és un tema que no vàrem tocar l'anterior dia de curs, sí que és una informació que teniu als apunts que us vaig donar. Així doncs llanço aquesta pregunta perquè remeneu una mica en els apunts.

Quan vàrem explicar la flor, us vaig explicar la morfologia d'una flor hermafrodita, és a dir, d'una flor que en la seva estrucutra contenia organs reproductius masculins (androceu) i femenins (gineceu). Però a la natura existeixen també flors que només tenen part masculina (flors estaminades o masculines) o només part femenina (flors pistilades o femenines). Feta aquesta introducció, a veure si sabeu dir quin nom reben les plantes que tenen les següents dotacions de flors:

     a) Plantes amb flors totes hermafrodites.

     b) Plantes amb flors masculines i flors femenines sobre el mateix individu (sense flors hermafrodites).

     c) Plantes amb flors masculines sobre un individu i flors femenines en un altre.

     d) Plantes amb flors masculines sobre un individu, flors femines sobre un altre individu i hermafrodites sobre una altre de diferent.

És només qüestió de recórrer als apunts (al tema de "la flor"). Us servirà com a introducció per al proper dia. A veure qui ho resol?

montse_valliranaON Wed, 04/10/2019 - 19:40

 a) Plantes amb flors totes hermafrodites. Plantes hemafrodites (amb flors monoclines)

     b) Plantes amb flors masculines i flors femenines sobre el mateix individu (sense flors hermafrodites): Plantes monoiques

     c) Plantes amb flors masculines sobre un individu i flors femenines en un altre.: Plantes dioiques

     d) Plantes amb flors masculines sobre un individu, flors femines sobre un altre individu i hermafrodites sobre una altre de diferent. Plantes trioiques