CAS PRÀCTIC (iii). Deterinar la família

Hola a tots, en aquesta ocasió us passo la descripció completa d'una família per tal que, a partir de la d'aquesta descripció, intenteu classificar-la fent us de les claus dicotòmiques. És un cas pràctic més complicat que els dos anteriors, però és interessant també.

DESCRIPCIÓ DE LA FAMÍLIA A CLASSIFICAR

 • ´PORT: plantes herbàcies o arbustos. A vegades enfiladisses. Solen tenir una arrel axonomorfa.
 • ´FULLA: simples i enteres. Normalment alternes que, a vegades, són reduïdes a escames. Sense estípules o amb glàndules al seu lloc.
 • ´INFLORESCÈNCIA: racemosa o paniculada. A vegades flors solitàries, terminals o axil·lars.
 • ´FLOR: zigomorfes, hermafrodites i hipògines. Vistoses. Cadascuna amb una bràctea i 2 bractèoles. A vegades amb un disc intraestaminal o glàndula nectarífera.
  • ´Calze: 5 sèpals lliures, a vegades els dos inferiors connats sovint amb els dos laterals (ales) grans i d’aspecte petaloide, imbricats, persistents o caducs.
  • ´Corola:  5 pètals, generalment reduïts a 3 (2 superiors i 1 d’inferior. Lliures o soldats a la base. El pètal inferior (abaxial), anomenat quilla, en forma de barca i fimbriat, pot ser de color blanc, rosa, groc o ataronjat.
  • ´Androceu: generalment 8 estams. Filaments soldats formant un tub (beina oberta). Anteres basifixes, sovint convergents i dehiscents per mitjà d’un porus apical (o subapical) o amb una apertura en foma de “V”.
  • ´Gineceu: amb 1 pistil format, generalment, per 2 carpels. Ovari súper, bilocular amb un òvul per cada lòcul. Placentació axilar. Un estil, sovint bilobulat (un lòbul receptiu i l’altre estèril), a la part apical.
 • ´FRUIT: en càpsula, drupa, aqueni o sàmara.
 • ´LLAVOR: sovint amb pèls rígids. Endosperm normalment abundant, suau i carnós, ric en olis i proteïnes. Embrió recte.
 • ´ALTRES CARACTERÍSTIQUES: presència de saponines i també de cristalls d’oxalat de calci en els teixits.

Vinga! a veure si la sabeu classificar.

mteresa_urpiON Wed, 04/03/2019 - 22:21

Penso que podria ser Polygalàcies, però em despista lo del color de les flors. No recordo haver vist Polygales de color taronja o grogues. Jo les recordo, blau,rosa,liles i blanquinoses.