Tub

A les flors amb les peces soldades la part inferior, generalment més prima que la resta, o sigui que hom parla del tub del calze o del tub de la corol·la (en deriva tubulós –osa).

ImgTub
Glossaris
Botànica
Redacció i composició
Maquetació web