Mericarp

A les famílies de les boraginàcies i a la de les labiades, cadascun dels fragments en que es descompon espontàniament un fruit.

Floreta diu en els fruits que es trenquen fragment en què es descompon espontàniament un fruit.

ImgMericarp
ImgMericarp2
Glossaris
Botànica
Redacció i composició
Maquetació web