Vergella

Tany o rebroll d’una planta, sobretot aquell que no es talla a fi que creixi.
Glossaris
Etnobotànica
Redacció i composició