Verduc

Branca tendra i flexible.
Glossaris
Etnobotànica
Redacció i composició