Picar

Abatre els arbres amb la destral.
Glossaris
Etnobotànica
Redacció i composició