Espiorc

Tros de branca que es deixa a un arbre en esporgar-lo, o que queda quan d’aquella n’ha caigut una part important.
Glossaris
Etnobotànica
Redacció i composició