Eixonar

Fer caure les fulles d’una branca agafant-la amb la mà closa i resseguint-la cap a vall.
Glossaris
Etnobotànica
Redacció i composició