Bestiar

Animal mamífer que ens proporciona aliment, com són les ovelles, les cabres o les vaques.
Glossaris
Etnobotànica
Redacció i composició