Javier Eusamio Rodriguez

Cognoms, Nom
Eusamio Rodriguez, Javier
Inicials
JER
Descripció personal

Des de sempre, les meves inquietuds han estat preeminentment, tot i que no exclusivament, científiques. És per això que vaig cursar el grau de Química a la UB i actualment estic fent un Doctorat en Química Orgànica.

No obstant això, un altre dels meus grans interessos en ciència sempre ha estat l’ecologia, i en especial la botànica. És per aquest motiu que vaig desenvolupar EuphorbiApp, una app per identificar les eufòrbies catalanes, i arran d’aquí em vaig posar en contacte amb FloraCatalana per col·laborar amb ells, tot i que ja fa anys que n’era usuari.

Grups de treball
Estat
Actiu