Flora dels briòfits dels Països Catalans

FONS DOCUMENTAL DE FLORA CATALANA
Títol
Flora dels briòfits dels Països Catalans
Editorial
Institut d'Estudis Catalans (IEC)
Autors
C. Casas
M. Brugués
R. M. Cros
Tipus d'element bibliogràfic
Classificació
Història
Fons actual