Sortides del Grup Local del Penedès

CERCADOR DE SORTIDES DEL GRUP LOCAL DEL PENEDÈS
Escriu la data en format: AAAA-MM-DD
Escriu la data en format: AAAA-MM-DD
Introdueix el nom de l'àlbum
Format: ALBUM-GLnnnn

Àlbum: 2019.-Exposició: Fruits i llavors. Font de vida