Sortides del Grup Local del Penedès

CERCADOR DE SORTIDES DEL GRUP LOCAL DEL PENEDÈS
Escriu la data en format: AAAA-MM-DD
Escriu la data en format: AAAA-MM-DD
Introdueix el nom de l'àlbum
Format: ALBUM-GLnnnn

Àlbum: 2019.-Exposició: Fruits i llavors. Font de vida

Àlbum: 2019.-Sortida fina del curs de botànica

Àlbum: 2019.-Col·laboració amb el Remeiart

Sortida botànica/etnobotànica (I)
Sortida botànica/etnobotànica (II)
Sortida botànica/etnobotànica (III)
Sortida botànica/etnobotànica (IV)
Sortida botànica/etnobotànica (V)
Sortida botànica/etnobotànica (VI)
Sortida botànica/etnobotànica (VII)
Sortida botànica/etnobotànica (VIII)
Sortida botànica/etnobotànica (IX)
Sortida botànica/etnobotànica (X)
Sortida botànica/etnobotànica (XI)
Sortida botànica/etnobotànica (XII)
Sortida botànica/etnobotànica (XIII)
Sortida botànica/etnobotànica (XIV)
Sortida botànica/etnobotànica (XV)
Sortida botànica/etnobotànica (XVI)
Sortida botànica/etnobotànica (XVII)
Sortida botànica/etnobotànica (XVIII)

Àlbum: 2019.-Segona xerrada de plantes a Món Tocat

Àlbum: 2019.-Quarta sessió del curs famílies botàniques i identificació

Sortida al camp (I)
Sortida al camp (II)
Sortida al camp (III)
Sortida al camp (IV)
Sortida al camp (V)

Àlbum: 2019.-Primera xerrada de plantes a Montocat

Àlbum: 2019.-Tercera sessió del curs famílies botàniques i identificació

Àlbum: 2019.-Segona sessió del curs famílies botàniques i identificació

Sortida al camp (I)
Sortida al camp (II)
Sortida al camp (III)
Sortida al camp (IV)
Sortida al camp (V)
Sortida al camp (VI)
Sessió teòrica (I)

Àlbum: 2019.-Primera sessió del curs famílies botàniques i identificació

Sessió teòrica (I)
Sortida al camp (I)
Sortida al camp (II)
Sortida al camp (III)
Sortida al camp (IV)
Sortida al camp (V)
Sortida al camp (VI)
Taller d'identificació (I)
Taller d'identificació (II)
Taller d'identificació (III)
Sortida al camp (VII)

Àlbum: 2018 - Activitats del RemeiArt (Alt Penedès)

Presentació de la nova web
Roser Casellas explicant els usos de la sajolida
Més de 80 persones a la sortida

Àlbum: 2018 - Sortida a les Madrigueres (Sant Salvador, El Vendrell)