Activitats del Grup Local del Moianès

CERCADOR D'ACTIVITATS DEL GRUP LOCAL DEL MOIANÈS
Escriu la data en format: AAAA-MM-DD
Escriu la data en format: AAAA-MM-DD
Introdueix el nom de l'àlbum
Format: ALBUM-GLnnnn

2019 - Taller d'estudi i determinació de plantes + Sortida botànica a la Font de l'Àngel

2019 - Torrent del Gai: Sortida del 03-02-2019 per observar briòfits i els lliris de neu florits

Radula complanata
Cryphaella heteromalla
Galanthus nivalis
Casanova de la Coma
Grup d'assistents

2019 - Taller i descobertes a la rodalia de la Ginebreda