Activitats del Grup Local del Barcelonès i Baix Llobregat

CERCADOR D'ACTIVITATS DEL GRUP LOCAL DEL BARCELONÈS I BAIX LLOBREGAT
Escriu la data en format: AAAA-MM-DD
Escriu la data en format: AAAA-MM-DD
Introdueix el nom de l'àlbum
Format: ALBUM-GLnnnn

2019.-Jornada comunitària del Bosc Turull

2019.-Seguiment d'espècies de flora prioritària a Collserola

2019.-La font d'en Gilet

2019.- Sortia botànica a la Rierada de Molins de Rei

2019.-Taller de tintures

2019.-El primer jardí botànic de la Universitat de Barcelona

2019.-Sortida al delta del Llobregat

2018 - Iniciació a la botànica: conceptes bàsics

2018 - Presentació del Grup Local del Barcelonès i Baix Llobregat