Exposicions del GL del Baix Ter

CERCADOR D'EXPOSICIONS DEL GRUP LOCAL DEL BAIX TER
Escriu la data en format: AAAA-MM-DD
Escriu la data en format: AAAA-MM-DD
Introdueix el nom de l'àlbum
Format: ALBUM-GLnnnn

Àlbum: 2018 - Exposició: Fruits i llavors, font de vida

Caràtula del vídeo
Cartell de l'exposició
Inauguració exposició (I)
Inauguració exposició (II)
Inauguració exposició (III)
Inauguració exposició (IV)
Inauguració exposició (V)
Inauguració exposició (VI)
Inauguració exposició (VII)
Inauguració exposició (VIII)
Inauguració exposició (IX)
Inauguració exposició (X)
Inauguració exposició (XI)
Inauguració exposició (XII)
Inauguració exposició (XIII)
Inauguració exposició (XIV)
Inauguració exposició (XV)
Inauguració exposició (XVI)
Inauguració exposició (XVII)
Inauguració exposició (XVIII)
Inauguració exposició (XIX)
Inauguració exposició (XX)
Inauguració exposició (XXI)
Inauguració exposició (XXII)
Inauguració exposició (XXIII)
Inauguració exposició (XXIV)
Inauguració exposició (XXV)
Inauguració exposició (XXVI)
Inauguració exposició (XXVII)
Inauguració exposició (XXIX)
Inauguració exposició (XXX)
Inauguració exposició (XXXI)
Inauguració exposició (XXXII)
Inauguració exposició (XXXIII)
Inauguració exposició (XXXIV)
Inauguració exposició (XXXV)

Àlbum: 2017 - Exposició de gimnospermes

Caràtula vídeo de gimnospermes
Detall de l'exposició a la Capella (I)
Fotografia de grup a la Capella de St. Antoni
Detall de l'exposició a la Capella (II)
Detall de l'exposició a la Capella (III)
Detall de l'exposició a la Capella (IV)
Detall de l'exposició a la Capella (V)
Detall de l'exposició a la Capella (VI)
Detall de l'exposició a la Capella (VII)
Detall de l'exposició a la Capella (VIII)
Detall de l'exposició a la Capella (IX)
Presentació de l'exposició (I)
Presentació de l'exposició (II)
Detall de l'exposició (X)
Ultimant els detalls

Àlbum: 2016 - Exposició: plantes per fer ratafia

Exposició de plantes per fer ratafia
Herbes per la ratafia
Detall de l'exposició (I)
Detall de l'exposició (II)
Detall de l'exposició (III)
Detall de l'exposició (IV)
Detall de l'exposició (V)
Detall de l'exposició (VI)
Presentació de l'exposició (I)
Presentació de l'exposició (II)
Presentació de l'exposició (III)
Cartell de l'exposició

Àlbum: 2015 - Exposicions de gimnospermes

Caràtula del vídeo de l'exposició
Fotografia del grup a la biblioteca
Exposició a la biblioteca
Exposició a l'Institut Montgrí