Funcionament del fòrum

Podran entrar al fòrum els alumnes dels cursos de flora catalana, als que prèviament se'ls ha proporcionat una clau d'accés.

Un cop s'ha accedit al fòrum amb el nom d'usuari (username) i la contrassenya (password), mitjançant el botó "ENTRAR AL FÒRUM", s'ha d'accedir al fòrum que amb el que es vulgui treballar fent click sobre del seu nom. Un cop dins el fòrum que us interessi, teniu dues opcions:

  1. Donar d'alta un nou tema sobre el que debatre, la qual cosa es pot fer per mitjà el botó "ADD NEW TOPIC". Prement el botó "SAVE" publicareu el tema que acabeu de crear.
  2. O respondre a un tema ja publicat, la qual cosa se pot fer seguint els següents passos:
    1. Entrar dins el tema corresponent fent click sobre el títol del tema, això us situarà a la pantalla del tema on podreu veure la participació (respostes) d'altres persones en aquest tema.
    2. Anar al final de la pantalla del tema, on trobareu l'apartat "ADD NEW COMMENT". Allí podreu escriure un assumpte (subject) i una descripció (comment) que podreu publicar prement el botó "SAVE".
    3. Amb el botó "ADD NEW COMMENT" podreu introduir un altre comentari/resposta en el tema.

 

NOTA IMPORTANT:
Els temes que hagueu creat no poden ser modificats a posteriori. En cas de requerir una modificació, podeu publicar una resposta al tema indicant la correcció o errada per tal que els atres participants al fòrum en siguin conscients. Aquesta mesura funcional és garantia de coherència en els fils del fòrum ja que seria un veritable problema poder corregir un tema quan, per exemple, ja estigui respost, la qual cosa podria provodar incoherències en el fil del fòrum.

Les respostes/comentaris si que poden ser modificats, però només pot modificar-los la persona que els ha creat.