Glossari general

CERCADOR DEL GLOSSARI GENERAL
Índex del glossari general -> | A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  X |  Y |  Z | 
Inrodueix el terme a cercar
Introdueix les paraules que conté la descripció a buscar
Terme Sort descending Descripció del terme Glossaris
Napiforme

Que té forma de nap, és a dir, allargat i engruixit.

Botànica
Nectari

Òrgan que produeix nèctar.

Botànica
Nervació

Conjunt i disposició dels nervis d'una fulla o d’un altre òrgan.

Botànica
Nervadura

Veure: Nervació

Botànica
Nervat, nervada

Que té nervis evidents.

Botànica
Nervi

Cadascun dels feixos de teixits conductors que hi ha a les fulles o en d'altres òrgans, i que sovint són ben visibles en forma de venes o de línies engruixides.

Botànica
Nigella

Diminutiu de niger (negre); es a dir, negrós, pel color de les llavors.

Etimològic
Nigella damascena

Nom geogràfic: de Damasc.

Etimològic
Nigella gallica

Del llatí gallicus, o sigui de França.

Etimològic
Nitròfil, nitròfila

Que creix en ambients alterats i rics en substàncies nitrogenades.

Botànica
Núcula

Fruit sec amb una sola llavor, de coberta consistent o endurida i que no s’obre.

Botànica
Nus

Cadascun dels punts o dels nivells de la tija, sovint engruixits, on s'insereixen les fulles.

Botànica
Nutant

Que penja.

Botànica
Nymphaea

Del grec nímfe (nimfa), en comparació amb les nàiades, perquè viu en aigües quietes. Potser de nymphaía, el nom en grec del nenúfar. Segons Dioscòrides, sembla que li van dir així perquè, com a les nimfes, li agraden els llocs aquosos.

Etimològic
Nymphaea alba

Del llatí albus (blanc), pel color de les flors.

Etimològic
Nymphaeaceae (Nimfeàcies)

Del nom del gènere Nymphaea.

Etimològic