Glossari de briòfits

CERCADOR DEL GLOSSARI DE BRIÒFITS
Índex del glossari de briòfits -> | A |  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  X |  Y |  Z | 
Inrodueix el terme a cercar
Introdueix les paraules que conté la descripció a buscar
Terme Sort ascending Descripció del terme Glossari
Urna

f. Porció més aviat cilíndrica de la càpsula que conté les espores.

Briòfits
Tal·lus

m. Estructura vegetativa del briòfit.

Briòfits
Tall transversal

Tall (m.) transversal (adj.). Secció del caulidi perpendicular a la direcció de creixement.

Briòfits
Seta

f. Pedicle que sosté la càpsula.

Briòfits
Secció del nervi

Secció (f.) del nervi (m.). Tall transversal del nervi

Briòfits
Secció del marge

Secció (f.) del marge (m.). Tall transversal del marge

Briòfits
Secció

f. Tall transversal de l'estructura en què s'aprecia l'organització cel·lular.

Briòfits
Sec, aspecte

adj. Aspecte deshidratat del gametòfit. Normalment en aquest estat, en les molses els fil·lidis es troben cargolats o plegats sobre el caulidi.

Briòfits
Rizoide

m. Estructura filamentosa que fixa el gametòfit al substrat. Té aparença de petita arrel. Poden sortir a la base de la planta però també al caulidi.

Briòfits
Pseudoparafil·les

f. Petit apèndix laminar o filiforme situat al voltant dels primordis rameals o de la base de les branques.

Briòfits
Propàgul

m. Element uni- o pluricel·lular, en forma de petita gemma o petit bulb, que s'origina en el gametòfit i serveix per a la multiplicació vegetativa. Es troben en els conceptacles de les hepàtiques tal·loses o a les axil·es de fil·lidis i rizoides.

Briòfits
Porus

m. Obertura a la cara dorsal del tal·lus d'algunes hepàtiques.

Briòfits
Peristoma

m. Estructura circular, generalment dividida en dents, que es troben a l'entrada de la càpsula. Les dents poden ser dobles o senzilles i no són visibles fins que la càpsula s'ha obert.

Briòfits
Periqueci

m. Conjunt de fil·lidis més o menys diferenciats que envolta els arquegonis.

Briòfits
Perigoni

m. Conjunt de fil·lidis més o menys diferenciats que envolta els anteridis

Briòfits
Pedicle

m. Suport prim i allargat.

Briòfits
Parafil·les

f. Petit apèndix laminar o filiforme, sovint ramificat, situat entre els fil·lidis.

Briòfits
Opercle

m. Part apical de la càpsula, que s'obre espontàniament quan està madura.

Briòfits
Nervi

m. Engruiximent d'estructura pluriestratosa (més d'una cèl·lula de gruix), que poden presentar els fil·lidis de molses o el tal·lus d'hepàtiques tal·loses. Pot ser simple o doble. En molses pot extendre's fins a l'àpex del fil·lidi, arribant en alguns casos ultrapassar l'àpex del fil·lidi.

Briòfits
Marge

m. Vora d'un fil·lidi o d'un tal·lus format per una o més capes de cèl·lules. Aquestes poden ser de morfologia diferent a la resta de cèl·lules de l'òrgan. El marge pot estar cargolat sobre si mateix.

Briòfits
Lòbul ventral

Lòbul (m.) ventral (adj.). Divisó del fil·lidi o del tal·lus que queda exposada a la part ventral (en contacte amb el substrat). En alguns gèneres d'hepàtiques fol·lioses, aquest fil·lidi es pot haver plegat sobre si mateix, formant una estructura d'emmagatzematge d'aigua.

Briòfits
Lòbul dorsal

Lòbul (m.) dorsal (adj.). Divisó del fil·lidi o del tal·lus que queda exposada a la part dorsal (en contacte amb l'aire).

Briòfits
Humit, aspecte

adj. Aspecte hidratat del gametòfit que en aquest estat presenta el fil·lidis estesos.

Briòfits
Hàbitat

m. Conjunt de condicions ambientals (sòl, microclima, factors físics, químics i biòtics...) en què creix el briòfit.

Briòfits
Gemma rizoidal

Gemma (f.) rizoidal (adj.). Tipus de propàgul d'estructura globosa, el·líptica, cilíndrica o filamentosa situada als rizoides, que serveix per la reproducció vegetativa del briòfit.

Briòfits
Gemma

f. Tipus de propagul d'estructura globosa, el·líptica, cilíndrica, angulosa uni- o pluricel·lular.

Briòfits
Fil·lidi rameal

Fil·lidi (m.) rameal (adj.) Fil·lidi que creix sobre una branca o rama lateral.

Briòfits
Fil·lidi perigonal i periquecial

Fil·lidi (m.) perigonal (adj.) i periquecial (adj.). Fil·lidi que forma part del perigoni o el periqueci.

Briòfits
Fil·lidi caulinar

Fil·lidi (m.) caulinar (adj.). Fil·lidi que creix sobre el caulidi o eix principal.

Briòfits
Estoma

m. Estructura epidèrmica, present en molses i antocerotes, formada per dues cèl·lules reniformes que limiten una petita obertura.

Briòfits