Activitats GL del Baix Montseny

Les activitats que el nostre grup local duu a terme són les següents:

  • Divulgar la flora del Baix Montseny mitjançant sortides de camp.
  • Impartir cursets que ajudin a un millor coneixement i gaudi personal de les plantes.
  • Visitar centres especialitzats en el tema, com són els Jardins Botànics.
  • Organitzar tallers per facilitar el coneixement dels usos populars de les plantes.
  • Col·laborar amb els centres pedagògics del Baix Montseny per fomentar el coneixement de la natura entre el professorat i l’alumnat.
  • Col·laborar en la recollida de dades sobre els usos populars de les plantes del Baix Montseny.