04.2021.-Curs sobre les plantes exòtiques invasores a Catalunya

Codi del Curs (referència per a la inscripció)
04.2021
Títol del curs
Curs sobre les plantes exòtiques invasores a Catalunya
Estat del curs
Obert
Personal docent
Horaris del curs
 • 6 de maig, 18:00 h. Videoconferència per presentar-nos i conèixer el funcionament de l'aula virtual Flor@ula. Introducció del curs
 • 11 de maig, de 17:30 a 20:00 h. Primera videoconferència del temari.
 • 18 de maig, de 17:30 a 20:00 h. Segona videoconferència del temari.
 • 25 de maig, de 17:30  20:00 h. Tercera videoconferència del temari.

Les videoconferències quedaran gravades, per aquells que no tinguin disponibilitat horària per assistir-hi.

El curs es complementarà, al final, amb una sortida de camp. En aquests moments no podem proporcionar una data per fer la sortida, dependrà de com evolucioni la crisi sanitària que estem vivint.

Número de places
40
Preu del curs
30 € per als socis / 60 € per als no socis.
Descripció

La irrupció al país d’espècies exòtiques invasores té lloc des de fa mil·lennis. Tanmateix, en els darrers cinc-cents anys, la seva incidència sobre els ecosistemes locals ha augmentat exponencialment fins al punt de ser un dels principals motors de l’accelerada pèrdua de biodiversitat associada a l’anomenada crisi ambiental global.

El curs introdueix als fonaments d’aquesta problemàtica en el cas de les plantes vasculars, combinant teoria, exercicis pràctics i visites de camp. Es comentarà una mostra d’espècies rellevants que irrompen en diferents ambients. Es facilitarà una àmplia relació de fonts d’informació sobre la temàtica (documents de referència, pàgines web, bases de dades...). S’analitzaran cassos pràctics de prevenció i de control de bioinvasions vegetals. També s’ensenyarà l’ús bàsic d’una eina digital per a recollir observacions de camp i com generar plànols de les dades recollides.

OBSERVACIÓ: el curs compta amb una sortida de camp voluntària (no és necessari assistir-hi per a l'obtenció del certificat d'aprofitament del curs).

Objectius
 • Iniciar al coneixement de la flora exòtica invasora i a la seva problemàtica
 • Reconèixer al camp les principals espècies invasores dels diferents ambients: zones forestals, herbassars, cursos fluvials, conreus, aiguamolls, platges i dunes, litoral rocós, i zones humanitzades
 • Adquirir habilitats en l’ús d’aplicacions per a dispositius mòbils de registre d’observacions de biodiversitat i la posterior explotació de les dades
Lloc del curs

Flor@ula; Aula Virtual de Flora Catalana. Lloc de la sortida de camp a determinar.

Requeriments previs

Sense requeriments previs ja que el curs serà divulgatiu.

Material que cal portar

Cal disposar d'un equip informàtic amb accés a internet i capaç d'estblir una videoconferència.

 • Invasions biològiques. Definició i conceptes clau.
 • Impactes de la flora exòtica invasora. 
  • Ecològics
  • Econòmics
  • Socials
  • Salut
 • Situació de la flora exòtica a Catalunya
 • Espècies principals als diferents biomes
 • Normativa, prevenció i control de la flora exòtica invasora
 • Mostra de casos de lluita contra bioinvasions vegetals
 • Recursos informatius
 • Iniciació a l’ús de l’aplicació iNaturalist i generació de cartografia
Tipus de curs