4.2019.-Curs d'introducció a les famílies botàniques i la determinació d'espècies

Codi del Curs (referència per a la inscripció)
4.2019
Títol del curs
Curs d'introducció a les famílies botàniques i la determinació d'espècies
Estat del curs
Tancat
Personal docent
Horaris del curs
 • Dissabte, 23/3/2019, de 9 a 17 h.
 • Dissabte, 13/4/2019, de 9 a 17 h.
 • Dissabte, 11/5/2019, de 9 a 17 h.
 • Dissabte, 1/6/2019, de 9 a 17 h.
 • Dissabte, 29/6/2019, de 9 a 17 h.
Número de places
20
Preu del curs
Gratuït
Descripció

Aquest curs pretén donar una visió panoràmica de les principals famílies botàniques i introduir als assistents en el món de les claus dicotòmiques, per arribar a determinar espècies. És un curs de caire bàsic i introductori que es divideix en 5 jornades, de les quals, la final, és una sortida d’un matí complert. Les altres quatre jornades s’estructuren en una sessió teòrica acompanyada d’una sortida al matí, que té com a objectiu el conèixer algunes famílies botàniques, mentre que per la tarda, es duran a terme una sèrie de tallers que pretenen introduir a l’assistent en el món de les claus dicotòmiques per arribar a la determinació d’espècies.

El curs s’ha organitzat d’aquesta manera perquè aquelles persones que només vulguin assistir a la formació sobre famílies botàniques, poden venir només al matí. Es dinarà al mateix lloc del curs, cadascú s’hauria de portar el dinar (carmanyola, entrepà, ...).

Les sortides són de curta durada i es duran a terme prop del lloc on s’impartirà el curs, amb la finalitat de no perdre temps innecessari en desplaçaments llargs.

Objectius
 • Proporcionar coeixements bàsics sobre morfologia de plantes vasculars.
 • Aprendre a distingir les principals famílies botàniques.
 • Introduir a l'ús de les claus dicotòmiques.
Lloc del curs

Fundació Santa Tresa.
Avinguda Santa Oliva, 20-22. El Vendrell (davant de la policlinica comarcal).
Vegeu mapa: https://goo.gl/maps/zTtuJphZW5U2

Procediment inscripció

Mitjançant el botó "INSCRIPCIÓ" del menú que apareix a la dreta d'aquesta pantalla.

Requeriments previs

És un curs introductori, no requereix coneixements previs.

Material que cal portar

Cal portar lupa de camp, aconsellable de 10x.

Dia 1 (23/3/2019): Conceptes bàsics de botànica.

 • 09:00 – 12:30 h. Sessió teòrica
  • Què és una planta?
  • Evolució de les plantes i classificació vegetal.
  • Morfologia de plantes vasculars:
   • La tija.
   • La fulla.
   • La inflorescència/flor
   • La infructescència/fruit
   • Les parts subterrànies.
  • Sexualitat vegetal.
  • Eines de Flora Catalana que ens poden ajudar:
   • Catàleg de flora.
   • Glossari.
   • Claus dicotòmiques.
   • Fòrums.
 • 12:30 - 14:00 h. Sortida al camp.
  • Reconeixement de les estructures i òrgans vegetals explicats a la sessió teòrica.
  • Recull de mostres per al taller.
 • 15:00 – 17:00 h. Taller.
  • Introducció a l’ús de claus dicotòmiques.
  • Ús de claus dicotòmiques per a la determinació de famílies. Es determinarà la família d’una planta de cada una de les famílies principals.

Dia 2 (13/4/2019): Eudicotiledònies: famílies de ròsids.

 • 09:00 – 11:00 h. Sortida al camp:
  • Recull de mostres de plantes pertanyents a les famílies que es tractaran a la sessió teòrica.
 • 11:30 – 14:00 h. Sessió teòrica.
  • Visió introductòria de les següents famílies:
   • Ordre ranunculales: ranunculàcies, papaveràcies.
   • Ordre malpighiales: euforbiàcies, hipericàcies, passifloriàcies, linàcies, violàcies.
   • Ordre fabales: papilionàcies (fabàcies), poligalàcies.
   • Ordre rosales: rosàcies, moràcies, ulmàcies, ramnàcies, urticàcies.
   • Ordre geraniales: geraniàcies.
   • Ordre malvales: malvàcies, cistàcies.
  • Visió detallada de les famílies papilionàcies i rosàcies.
 • 15:00 – 17:00 h. Taller.
  • Ús de Claus dicotòmiques per a la determinació d’una espècie de papilionàcia i una espècie de cistàcia.

Dia 3 (11/5/2019): Eudicotiledònies: families d’astèrids.

 • 09:00 – 11:00 h. Sortida al camp:
  • Recull de mostres de plantes pertanyents a les famílies que es tractaran a la sessió teòrica i al taller.
 • 11:30 – 14:00 h. Sessió teòrica.
  • Visió introductòria de les següents famílies:
   • Ordre lamiales: acantàcies, lamiàcies, orobancàcies, plantaginàcies, escrofulariàcies, oleàcies, verbenàcies.
   • Ordre asterales: compostes (asteràcies), campanulàcies.
   • Ordre apiales: umbel·líferes (apiàcies).
   • Ordre dipsacales: adoxàcies, caprifoliàcies, dipsacàcies, valerianàcies.
  • Visió detallada de les famílies de compostes i umbel·líferes.
 • 15:00 – 17:00 h. Taller.
  • Ús de Claus dicotòmiques per a la determinació d’una espècie de composta i d’una espècie d’umbel·lífera.

Dia 4 (1/6/2019): Famílies de monocotiledònies.

 • 09:00 – 11:00 h. Sortida al camp:
  • Recull de mostres de plantes pertanyents a les famílies que es tractaran a la sessió teòrica i al taller.
 • 11:30 – 14:00 h. Sessió teòrica.
  • Visió introductòria de les següents famílies.
   • Ordre asparagales:  amarillidàcies, iridàcies, asparagàcies, orquidiàcies.
   • Ordre poales: gramínies (poàcies), ciperàcies, juncàcies, tifàcies.
  • Visió detallada de les amaril·lidàcies i les gramínies.
 • 15:00 – 17:00 h. Taller.
  • Ús de claus dicotòmiques per a la determinació d’una amarillidàcia i d’una gramínia.

Dia 5 (29/6/2019): sortida.

Tipus de curs
Organitzadors